top of page

NORSKE TORV- OG JORDPRODUSENTERS BRANSJEFORBUND

Arrow Down
shibani-radway-YtoAbFWzLeI-unsplash_edit

Torvprodusentene

Innhøsting.jpg

Innhøsting

gabriel-jimenez-jin4W1HqgL4-unsplash%20(

Jord

produkter.jpg

Produkter

Tilbakestilling.jpg

Tilbakestilling

Om oss

Norske Torv- og Jordprodusenters Bransjeforbund er en norsk sammenslutning hovedsakelig av torvprodusenter og videreforedlere av torvprodukter.

 

Bransjeforbundet ble etablert i 1984 og har i dag 12 medlemmer.

 

Formålet er å arbeide til beste for norsk torv- og jordproduksjon ved faglig informasjon, felles henvendelser til myndighetene, markedsmessige analyser og på annen måte som styret finner tjenlig.

 

Vi arbeider også for en miljørettet tilbakeføring av brukte myrarealer.

Torvprodusentene
Om oss

1984

Etablert

12

Medlemmer

4

Styremedlemmer

28

År i torvbransjen

PROJECTS

Siste nytt

iStock_90669961_MEDIUM_2.jpg

Medlemmer

Medlemmer

Kontakt oss

Kontaktperson

Henvendelser

Torleif Tollersrud

Vestre Solørveg 1350,
2266 Arneberg

 

Mail: post@torvprodusenter.no

Tlf: 901 29 182

For alle henvendelser og spørsmål vennligst ring:
901 29 182

Kontakt oss

Siste nytt

Svensk Torv SE:
Aktuelle saker

Kommentar til Miljødirektoratets rapport
M-951 2018

International Peatlands
Society

bottom of page