top of page

Det er bra for klimaet at redusert bruk av torv settes på agendaen. Det er likevel ikke enkelt å finne gode erstatningsprodukter for torv hvis plantene i balkongkassene dine skal trives, og hvis gartnernæringen skal kunne unngå store økonomiske tap på grunn av dårlige vekstmedier, skriver forskerne.
(Foto: Shutterstock / NTB scanpix).
Ingen gode alternativer til torv

ingen_gode_alternativer_til_torv_vignett

Gå for en torvredusert framfor fullstendig torvfri jordblanding til balkongkassene dine i vår. Per i dag eksisterer det nemlig ingen fullverdige erstatningsprodukter for torv.

 

Eva Brod

forsker, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

 

Trond Knapp Haraldsen

seniorforsker, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

 

 

Publisert: forskning.no 24.05.18

 

Sommeren står for døren med nye muligheter til å dyrke fram egne tomater i sommersolen, og å pynte balkongkassene dine med de vakreste blomstene. Men hva slags jord skal du bruke?

 

Torv er hovedingrediensen i de fleste jordblandingene for balkongkasser, stueplanter og blomster i krukker. Imidlertid herjer det en voldsom debatt rundt bruken av torv, og Klima- og miljødepartementet holder i disse dager på å vurdere om det skal være et politisk mål å redusere bruken av dette unike vekstmediet.

 

Jordblandinger som ikke holder mål

Miljøorganisasjonene står i fremste rekke hva angår å fase ut torvbruken. Argumentene deres for dette er gjerne knyttet til at utvinning av torv fra myr fører til utslipp av klimagasser som karbondioksid og lystgass, og at myr må bevares som biotop med spesiell fauna og flora.

 

Det som imidlertid ikke nevnes så ofte, er at det per i dag ikke finnes gode alternativer til torv.

 

I et forsøk på å være miljøbevisste har flere forbrukere kjøpt torvfri blomsterjord og erfart at ikke bare koster denne jorden mer, den har heller ikke like god effekt som torv. Forbrukerne ender dermed opp med stusselige planter og tror de ikke har grønne fingre, selv om det i realiteten er jordblandingen som ikke holder mål.

 

Torv har fantastiske vekstegenskaper

Det stilles høye krav til erstatningsprodukter for torv. Torv har nemlig helt fantastiske egenskaper som vekstmedium. Den holder på vann samtidig som det gjør jorden mer porøs slik at plantene får tilstrekkelig luft.

 

Med torv er det også enklere å tilpasse gjødslingen og kalkingen etter plantenes behov. Torv er heller ikke forurenset med tungmetaller eller skadegjørere. Dessuten er det lett håndterbart for alt fra hobbydyrkere til travle gartnere.

 

Kokosfiber fungerer, men er kanskje ikke miljøvennlig

Kokosfiber er det produktet som ligner mest på torv både når det gjelder fysiske og kjemiske egenskaper, men per i dag er det høyst usikkert om dette materialet faktisk er mer miljøvennlig enn torv. Kokosfiberets opphavsland er nemlig Sri Lanka og India, og produksjonen krever et stort forbruk av ferskvann der ferskvann anses som mangelvare.

 

I tillegg gjør transporten av produktet over lange avstander at karbondioksidregnskapet til kokosfiber er heller tvilsomt.

 

Kan vi bruke kompost?

Et annet alternativ er å bruke kompost i jordblandinger istedenfor torv. Kompost er basert på avfall slik som hage- og parkavfall eller matavfall. Dessverre er det også en del utfordringer knyttet til dette potensielle erstatningsproduktet for torv: Planter som vokser i jordblandinger med stor andel kompost kan lide under luftmangel i og med at komposten gjør jorden mer kompakt, samtidig som det er lett å overvanne kompostjord slik at plantene drukner.

 

Kompost basert på matavfall inneholder ofte mye mer næringsstoffer i forhold til hva plantene faktisk trenger. Næringsstoffene som blir til overs ved bruk av mye slik kompost, som for eksempel fosfor og nitrogen, vil da gå til spille i stedet for å bli resirkulert og tatt opp av plantene. Heller enn å løse et miljøproblem vil kompost i jordblandinger i et slikt tilfelle skape et nytt miljøproblem.

 

Bruk torvredusert, ikke torvfri

Det er bra for klimaet at redusert bruk av torv settes på agendaen. Det er likevel ikke enkelt å finne gode erstatningsprodukter for torv hvis plantene i balkongkassene dine skal trives, og hvis gartnernæringen skal kunne unngå store økonomiske tap på grunn av dårlige vekstmedier.

 

Vi anbefaler derfor å bruke en torvredusert framfor en fullstendig torvfri jord til balkongkassene dine i vår. I blanding med torv kan nemlig næringsstoffene som finnes i organiske avfallsmaterialer som kompost utnyttes mye bedre enn i jordblandinger helt uten torv, fordi konsentrasjonen av næringsstoffene blir tynnet ut og pH-verdien senkes. Alt dette gjør næringsstoffene mer tilgjengelig for plantene, i tillegg til at de fysiske egenskapene i jorden blir forbedret.

 

Gå derfor for torvredusert heller enn torvfri jord i balkongkassene dine – i hvert fall fram til det finnes fullverdige erstatningsprodukter som faktisk er mer miljøvennlige enn torv.

Kronikk

bottom of page