Museum og utvikling

Våler Torvdriftsmuseum

Våler torvdriftsmuseum har røtter tilbake til torvskolen som Det norske myrselskap opprettet i Våler i 1918, og viser utviklingen fra tidligere tiders torvdrift til moderne torvdrift.

Våler Torvdriftsmuseum, Våler i Solør

Våler Torv.png
Nordmøre Museum.png

Norsk Myrmuseum

Norsk myrmuseum er et moderne museum med tema myrdyrking, torvdrift, bureising og myrnatur. Museet holder til i fjøset på Moldstad forsøksgård - i grønne og naturskjønne omgivelser midt på Smøla!

Norsk myrmuseum, Smøla

Birkenes bydemuseum

Torvstrøfabrikken ble bygd i 1896 og var i drift fram til 1967. Den ble gjenåpnet som museum i 1989. Maskineriet drives av en engelsk mobil dampmaskin (lokomobil) fra 1907. Kraften overføres via balatareimer til en hovedaksling som igjen driver autentiske torvpresser, torvriver m.m.

Birkenes bygdemuseum, Birkeland

Birkenes.png